วันที่ 8 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกจิตบริการ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ “มีวินัย จิตบริการ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้อง. สทศ601
เพื่อฟังการชี้แจง วัตถุประสงค์การฝึกจิตบริการ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝึกจิตแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเริ่มฝึกวันที่ 9 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563
 
87475032 1430216407156990 3747483274998448128 n87578513 1430216570490307 1646539145293594624 n88281232 1430216463823651 2586943962992345088 n

สื่อมัลติมีเดีย