วันที่ 8 มีนาคม 2563 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกจิตบริการ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ “มีวินัย จิตบริการ” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ห้อง. สทศ601
เพื่อฟังการชี้แจง วัตถุประสงค์การฝึกจิตบริการ และแนวทางการปฏิบัติตนในการฝึกจิตแก่นักศึกษา โดยนักศึกษาเริ่มฝึกวันที่ 9 มีนาคม 2563 - 3 เมษายน 2563
87864305 10222208704070957 4291558307442720768 n
 
88273570 10222208705550994 1312284393519185920 n
 
88336053 10222208704550969 6528302705977327616 n

สื่อมัลติมีเดีย