วันที่ 16 กพ 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 เพื่อทดสอบสัปดาห์หน้า
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอขอบคุณวิทยากรและคณะผู้จัดกิจกรรมดีๆค่ะ85212725 1412573115587986 2609729945613631488 n86197775 1412573208921310 8541844599100932096 n86349118 1412573178921313 3252264212805713920 n

สื่อมัลติมีเดีย