บ่ายวันนี้ (11 กันยายน 2562) อาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่3 สทศ60 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รายวิชาบริการห้องสมุดสำหรับกลุ่มผู้ใช้เฉพาะ จัดกิจกรรมสำหรับกลุ่มผู้ใช้เยาวชน ร่วมกับอุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต ในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพ พร้อมแคปชั่นโดนใจ”
ณ. อุทยานการเรียนรู้นครภูเก็ต (PK PARK)
พร้อมทั้งทำกิจกรรม ประกวดภาพถ่าย & แคปชั่นโดนใจ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับทักษะการถ่ายภาพ และการคิดแคปชั่น เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ69946810 10220494028045128 70752160203145216 n70088193 10220494029525165 6654458376635809792 n70742652 10220494031165206 3578766170653720576 n70881788 10220494030285184 8661944816843620352 n

สื่อมัลติมีเดีย