#เล่านิทานเพื่อน้องปี2 ช่วงเช้าวันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2563) อาจารย์ปิยวรรณ ขาวพุ่มและนักศึกษา ชั้นปีที่3 และ4 รายวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน มา #เล่านิทานให้น้องฟัง และทำกิจกรรม ให้แก่นักเรียนอนุบาล3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
จัดโดย นักศึกษาจาก 3 สาขาค่ะ สาขาภาษาอังกฤษ สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
และสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เด็กๆให้ความสนใจและสนุกสนานมากค่ะ
ขอขอบคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
 85036381 1413421585503139 1876633466896908288 n86500777 1413421725503125 646684171967660032 n86697740 1413421365503161 6961893802130800640 n

สื่อมัลติมีเดีย