สทศ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนจากพี่สู่น้อง

 

วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2564 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ สทศ. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนจากพี่สู่น้อง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารุ่นน้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง จากประสบการณ์ตรงของนักศึกษารุ่นพี่
ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการ
ณ ห้องประชุม ชั้น5 อาคารบรรณราชนครินทร์


156868872 1739139099598051 5332608368699109468 n

 

157026487 1739139156264712 6347794869407848309 n

 

157153799 1739139229598038 608802654207827213 n

 

156242882 1739139276264700 9002616765038234207 n

 

155830155 1739139379598023 4557112754705890775 n

 

157302288 1739139196264708 1143951351692258286 n

 

157052941 1739139252931369 7349914799793043049 n

 

 

157210846 1739139316264696 7567358494135070506 n

 

 

155830155 1739139379598023 4557112754705890775 n

สื่อมัลติมีเดีย