วันที่ 29 ธันวาคม 2563 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร การวิพากษ์หลักสูตร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ฯ 2565 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ ดร. น้ำทิพย์ วิภาวิน , คุณจงจิต พุฒขาว, คุณอทึก สมบัติสมบูรณ์, อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส และ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต


133679981 1691193347725960 6586858279458525335 n 1

 

132870905 1691193394392622 1307931743683691762 n

 

133358479 1691193437725951 254929611641354490 n

 

133068563 1691193384392623 5420882683314371347 n

 

132657043 1691193464392615 3449105388980213235 n

 

133849852 1691193444392617 4078423783824400723 n

 

 

132870905 1691193394392622 1307931743683691762 n

สื่อมัลติมีเดีย