วันพฤหัสบดี ในเดือนมิถุนายนของทุกปี กระทรวงศึกษาฯจัดให้เป็นเดือนแห่งการไหว้ครูในทุกโรงเรียน มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

"ครูปกติทั่วไปได้แค่บอกเล่า ครูที่ดีทำหน้าที่อธิบาย ครูที่เหนือกว่าใช้วิธีแสดงให้เห็นส่วนครูที่ยิ่งใหญ่นั้นสร้างแรงบันดาลใจ"
Cr.วิลเลี่ยม อาเธอร์ วอร์ค

เข้าร่วมกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์ประชุมขุนเลิศโภคารักษ์ โดยองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

#วันไหว้ครู พิธีการไหว้ครู มีแค่ปีละครั้งที่ได้แสดงความรักต่อครูบาอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัย
เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้น้อย เป็นสิ่งที่ดีงาม เป็นขนมธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่เราปฏิบัติสืบทอดกันมาค่ะ64683206 10219819241935897 8714429677977993216 n64860121 10219819240255855 3462592137135128576 n65045933 10219819230615614 3114305997787627520 n

สื่อมัลติมีเดีย