นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ห้อง สทศ 601 และอาจารย์ปิยวรรรณ ขาวพุ่ม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพย์ติดโลก วันที่ 26 มิถุนายน 2562 “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัย ยาเสพติด”
ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

วันนี้เป็นวัน"ต่อต้านยาเสพติดโลก"
แต่ควรงดสิ่งเสพติดทุกวัน ดีที่สุดค่า
Solve Narcotics Problem with Strong Determination
26 June International Day against Drug Abuse and Ilicit Trafficking
65392186 10219869543553406 3964253804890685440 n65269377 10219869543793412 2954207823359115264 n65313732 10219869544553431 4926692612271767552 n

สื่อมัลติมีเดีย