ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภาษาไทยอ่านได้ด้วยไอที” ของสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ในงานกิจกรรม "วันภาษาไทยรำลึก" พลังแห่งภาษาในยุคดิจิทัล วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องขุนเลิศโภคารักษ์ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ซุ้มสารสนเทศฯ ประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้คำพ่อสอน, นิทรรศการออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นิทานในรูปแบบดิจิทัล การจัดรูปแบบเอกสารในสำนักงานในรูปแบบดิจิทัล และห้องสมุดดิจิทัลในประเทศและต่างประเทศ ที่บูรณาการกับรายวิชาในสาขา โดยนักศึกษาทั้ง4 ชั้นปี ผู้ชมจะได้รับทั้งสาระและความรู้เกี่ยวกับภาษาและเทคโนโลยี ในยุคดิจิทัลแบบจัดเต็มค่ะ67284603 10220094718782646 6451717301581381632 n67099104 10220094898587141 3478087644699688960 n67214789 10220094899107154 6106052913350574080 n67284603 10220094718782646 6451717301581381632 n67333959 10220094722422737 1617938807745675264 n

สื่อมัลติมีเดีย