มาทำเทียนเจลแฟนซีไล่ยุงกันเถอะ”  เช้าวันนี้. (วันที่ 20 กันยายน 2562) ร่วมงานโครงการนิทรรศการเทียนเจลแฟนซีไล่ยุง
โดยนักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ ระดับชั้นปีที่4 (สทศ59) ณ ห้องบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดนิทรรศการเทียนเจลแฟนซีไล่ยุง เพื่อเพิ่มทักษะในการจัดนิทรรศการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ประยุกต์องค์ความรู้ตลอดหลักสูตรในการจัดสารสนเทศและนำมาจัดนิทรรศการ และเพื่อนำมาเป็นอาชีพเสริมรายได้แก่ตนเอง
เริ่มจากตั้งแต่เวลา 09:00 ถึง 15:00 น. โดยภายในงานจะมีการบอกเล่าประวัติความเป็นมา อุปกรณ์ และจะมีการสาธิตการทำเทียนเจลแฟนซีไล่ยุง

71186472 10220564586889055 7843317431681417216 n70418058 10220564589289115 2848402141540777984 n71543551 10220564587329066 5156608851646087168 n70688899 10220564588369092 1883697610062036992 n

สื่อมัลติมีเดีย