มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการ Walk in สู่รั้วแคแสด 2020 (รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 15 พฤศจิกายน 2562)

วิธีการสมัคร
1.สมัครผ่านเว็บไซต์ http://bit.ly/walkinpkru2020
2. สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

อ่านรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/walkinpkru2020
lVVFiUCrT8

 

 

สื่อมัลติมีเดีย