Phuket Rajabhat University

 

ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาให้มีความเข้มข้นทั้งวิชาการ และมีจิตอาสาเป็นจุดขาย ออกไปสู่สังคมด้วยความภาคภูมิ และเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเฟ้นหาสมาชิกแคแสดช่อใหม่ สู่กระบวนการบ่มเพาะให้สวยงาม เบ่งบาน... ในฐานะของมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาอย่างเต็มรูปแบบแห่งเดียวในภูมิภาคอันดามัน ตั้งอยู่ ณ จังหวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับโลก จึงไม่แปลกที่จะมีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทั้งภาคใต้ หลั่งใหลมาสมัครอย่างคึกคักทุกครั้งที่เปิดรับ

ท่ามกลางน้องๆ ว่าที่นักศึกษาหน้าใส วัยกระเตาะ จำนวนกว่าพันคน ที่กำลังเข้ารับการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ทีมงานประชาสัมพันธ์ (PR PKRU) ได้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของว่าที่นักศึกษา และผู้ปกครอง กับคำถามที่ว่า ทำไมจึงเลือกราชภัฏภูเก็ต ?

สื่อมัลติมีเดีย